Mgr. Radka Šedivá

notářka v Mladé Boleslavi

 

Úřední hodiny:

 

Po: 7:30 – 11:30 a 12:00 – 16:30

Út: 7:30 – 11:30 a 12:00 – 16:30

St: 7:30 – 11:30 a 12:00 – 16:30

Čt: 7:30 – 11:30 a 12:00 – 16:30

Pá: 7:30 – 11:30 a 12:00 – 15:00

 

(případně i mimo úřední hodiny po předchozí telefonické dohodě)

 

 

 V naší notářské kanceláři poskytujeme komplexní notářské služby v rozsahu zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu), zejména:

-       zakládání, změny, zrušení, přeměny a fúze obchodních společností a družstev, včetně přímého zápisu notářem do veřejného rejstříku,

-       darovací smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene,

-       notářské úschovy peněz a listin,

-       smlouvy o modifikaci majetkového režimu manželů a snoubenců,

-       listiny o právním jednání pro případ smrti – závěti, listiny o vydědění, dědické smlouvy, zřeknutí se dědického práva; smlouvy o zcizení dědictví,

-       notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti,

-       zástavní smlouvy a zápisy do Rejstříku zástav,

-       osvědčování právně významných skutečností a prohlášení,

-       ověřování pravosti podpisů a shody opisu listiny s originálem,

-       výpisy z veřejných seznamů a rejstříků (kontaktní místo Czech POINT).

 

Na výše uvedené služby je třeba předchozího objednání a lze je poskytnout i mimo úřední hodiny, příp. i mimo kancelář notářky.

 

Mgr. Radka Šedivá je pověřována jako soudní komisař v obvodu Okresního soudu v Mladé Boleslavi, a to na základě rozvrhu práce stanoveného předsedou Krajského soudu v Praze.

 

Pro více informací o poskytovaných notářských službách se prosím obraťte na notářskou kancelář.

 

 

 

Adresa a kontakty:

 

Na Kozině 1438
293 01 Mladá Boleslav

 

Obsah obrázku text, mapa, interiér, počítačPopis byl vytvořen automaticky

 

 

e-mail: info@notar-mb.cz

tel: + 420 603 870 555